Νομική ειδοποίηση

Αυτός ο δικτυακός τόπος (comfyrelocation.be) ανήκει και λειτουργεί από την Hasti SCS (εφεξής "Ιστοσελίδα"). Η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο και η χρήση που κάνετε εξαρτάται από την αποδοχή και τον σεβασμό από μέρους σας των γνωστοποιήσεων και των αποποιήσεων που παρατίθενται παρακάτω και αλλού στον Ιστότοπο. Με τη χρήση του Ιστότοπου, θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις δηλώσεις.

Υπεύθυνος εκδότης
Hasti SCS (Με την επωνυμία: Comfy Relocation)
Κεντρικά γραφεία: Avenue de l'Aulne 95 Boîte 4 1180 Uccle
Μητρώο νομικών προσώπων :


Τηλέφωνο:
+32 470 01 33 34

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Επικοινωνήστε μαζί μας

Webmaster
CentralApp SA (CentralApp), SilverSquare Av. Louise 54 1050 Bruxelles
Περισσότερες πληροφορίες στο

.

Ο οικοδεσπότης
Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe), 5 RUE PLAETIS, LUXEMBOURG.
Περισσότερες πληροφορίες στο

.

Ειδικές νομικές πληροφορίες

Δεν υπάρχει διαθέσιμο έγγραφο στον ιστότοπό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις