Legalt

Denna webbplats (comfyrelocation.be) ägs och drivs av Hasti SCS (nedan kallad webbplatsen). Tillgången till denna webbplats och den användning du gör är beroende av att du accepterar och respekterar de meddelanden och ansvarsfriskrivningar som anges nedan och på andra ställen på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen anses du ha godkänt dessa uttalanden.

Ansvarig utgivare
Hasti SCS (Under varumärket: Comfy Relocation)
Huvudkontor: Avenue de l'Aulne 95 Boîte 4 1180 Uccle
Register över juridiska personer :


Telefon:
+32 470 01 33 34

E-post: Kontakta oss

Webmaster
CentralApp SA (CentralApp), SilverSquare Av. Louise 54 1050 Bruxelles
Mer information finns på

.

Värd
Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe), 5 RUE PLAETIS, LUXEMBOURG.
Mer information finns på

.

Särskild rättslig information

Inget dokument finns tillgängligt på vår webbplats, kontakta oss om du har några frågor.